Articles Posted in the " Kiến thức Nghe Nhìn " Category

  • Nghĩ khác về Lens

    Chúng ta đã quen thuộc với các quy ước trong làm phim. Nhưng liệu việc tuân thủ các quy tắc có làm bạn không tiến bộ? Trong bài viết này, Neil Oseman sẽ đưa ra..