Phòng nghe Ấn Tượng là chương trình bình chọn dành cho các phòng trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Thiết bị Nghe Nhìn Tp. Hồ Chí Minh 2022.

THỂ LỆ & HƯỚNG DẪN:
Mỗi khách tham quan bầu chọn cho 01 hoặc nhiều phòng nghe yêu thích tại triển lãm. Đơn vị đoạt giải được tính dựa trên số lượt bình chọn của độc giả và khách tham quan.

Bình chọn hợp lệ phải bao gồm đầy đủ các thông tin của người bình chọn: Tên, Số điện thoại và Địa chỉ email. Khách tham quan sẽ nhận Mã xác nhận OTP được gửi đến email và nhập 4 chữ số nhận được này để hoàn tất bầu chọn.

Bình chọn sẽ kết thúc vào lúc 12h00 ngày 27/11/2022.

THỜI GIAN BÌNH CHỌN CÒN LẠI:

SẢN PHẨM NỔI BẬT:

PHẦN BÌNH CHỌN:

Phòng nghe Ấn tượng 2022 Ended

 • Andora
  Bình chọn đã kết thúc!
  25% 2 / 8

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Anh Duy Audio
  Bình chọn đã kết thúc!
  12% 1 / 8

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Audio Hoàng Hải
  Bình chọn đã kết thúc!
  0% 0 / 8

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Audio Sơn Hà
  Bình chọn đã kết thúc!
  0% 0 / 8

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Đông Thành Hòa Phúc
  Bình chọn đã kết thúc!
  0% 0 / 8

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Fitgear
  Bình chọn đã kết thúc!
  0% 0 / 8

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Jolie
  Bình chọn đã kết thúc!
  0% 0 / 8

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • LP
  Bình chọn đã kết thúc!
  0% 0 / 8

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Nguyễn Audio
  Bình chọn đã kết thúc!
  0% 0 / 8

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Phòng Phim 3 trong 1
  Bình chọn đã kết thúc!
  62% 5 / 8

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Sài Gòn HD
  Bình chọn đã kết thúc!
  0% 0 / 8

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • The Expert Group
  Bình chọn đã kết thúc!
  0% 0 / 8

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Thi Văn Labs
  Bình chọn đã kết thúc!
  0% 0 / 8

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • ViewSonic
  Bình chọn đã kết thúc!
  0% 0 / 8

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn