Articles Posted in the " LOA " Category
  • Loa multi-room là gì?

    Trước đây, khi nói về các hệ thống loa multiroom, người dùng thường nghĩ đến các hệ thống loa rườm rà dây nhợ và giá thành không hề rẻ. Việc set up và sử dụng..  • Loa karaoke SAS S 350

    Một mẫu loa chuyên dùng chuẩn mực dành cho ca hát – SAS S 350 là sản phẩm loa karaoke xứng đáng với những đầu tư thiết kế và công nghệ ưu tú, dễ dàng..