Articles Posted in the " Ampli & Nguồn phát " Category
  • Phono bạc tỷ Vyger Krimon 1

    Thương hiệu Vyger đã tự phát triển một “siêu” phono mang tên Krimon 1 nhằm khai thác hết các phẩm chất của những đầu đĩa than siêu hạng do hãng sản xuất. Vyger được biết..