Articles Posted in the " ampli Tube Technology " Category

  • Tôi đi nghe ampli đèn

    Đã lâu, tôi mới đến chơi nhà anh. Một người bạn làm công tác đối ngoại nhưng lại say sưa yêu nhạc. Ngẫu nhiên ấy cho phép tôi tình cờ được thưởng thức một CD..