Articles Posted in the " Dây dẫn & Phụ kiện " Category
  • Rung Chấn Cộng Hưởng

    Rung chấn cơ học trong hệ thống âm thanh cao cấp là kẻ thù số một, từ nguồn phát đến nguồn, tăng âm. Các thiết bị đều sản sinh ra những rung động tự thân..