Articles Posted in the " Dây dẫn & Phụ kiện " Category
  • Dây nối Cardas Clear Reflextion

    Cardas Audio có rất nhiều “may mắn” trong “thời đại” của nó, nhưng chắc chắn cũng không thể thành công như dòng Golden Cross và Golden Reference. Đối với nhiều người, đó thực sự là..