Thứ Tư, 24 Tháng Bảy , 2019
Trang chủ Tags Aspect Ratio

Tag: Aspect Ratio

Làm thế nào để thay đổi Aspect Ratio/ tỷ lệ khung...

Aspect Ratio thuật ngữ được sử dụng để mô tả kích thước của một hình ảnh bằng cách so sánh độ rộng với chiều...