Chủ Nhật, 25 Tháng Chín, 2022

Phòng nghe Ấn Tượng là chương trình bình chọn dành cho các phòng trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Thiết bị Nghe Nhìn Hà Nội 2022.

THỂ LỆ & HƯỚNG DẪN:
Mỗi khách tham quan bầu chọn cho 01 hoặc nhiều phòng nghe yêu thích tại triển lãm. Đơn vị đoạt giải được tính dựa trên số lượt bình chọn của độc giả và khách tham quan.

Bình chọn hợp lệ phải bao gồm đầy đủ các thông tin của người bình chọn: Tên, Số điện thoại và Địa chỉ email. Khách tham quan sẽ nhận Mã xác nhận OTP được gửi đến email và nhập 4 chữ số nhận được này để hoàn tất bầu chọn.

Bình chọn sẽ kết thúc vào lúc 12h00 ngày 25/09/2022.

THỜI GIAN BÌNH CHỌN CÒN LẠI:

SẢN PHẨM NỔI BẬT:

PHẦN BÌNH CHỌN:

Phòng Nghe Ấn Tượng Live

 • Anh Duy Audio
  5% 33 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Anh Kiệt Audio
  0% 4 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Audio Hà Nội
  3% 20 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Audio Hoàng Hải
  9% 57 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Hà Nội Acoustic Labs
  0% 4 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Harbeth / Xavian
  0% 4 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • HD Radio
  34% 196 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Hifi Life
  1% 7 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Huy Lan Anh Audio
  0% 4 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Khang Audio
  1% 6 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Long Audio
  20% 120 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Maybelle Audio & Giang Nhạc Xưa
  0% 5 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Phong Audio
  0% 4 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Phúc Giang PGI
  2% 17 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Sony
  1% 11 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Streamcast Asia
  9% 56 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Thiên Hà Audio
  0% 5 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • The Experts Group
  1% 9 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Yamaha Việt Nam
  1% 7 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • GoJoy.vn
  0% 2 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Stage Professional
  0% 1 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • ViewSonic
  0% 1 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn
 • Thanh Bình Auto & Trần Đức Store
  0% 2 / 575

  Thông tin khách hàng

  Xác nhận bình chọn

  Vui lòng kiểm tra email của bạn