Chủ Nhật, 4 Tháng Sáu, 2023

Phòng nghe Ấn Tượng là chương trình bình chọn dành cho các phòng trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Thiết bị Nghe Nhìn Hà Nội 2022.

THỂ LỆ & HƯỚNG DẪN:
Mỗi khách tham quan bầu chọn cho 01 hoặc nhiều phòng nghe yêu thích tại triển lãm. Đơn vị đoạt giải được tính dựa trên số lượt bình chọn của độc giả và khách tham quan.

Bình chọn hợp lệ phải bao gồm đầy đủ các thông tin của người bình chọn: Tên, Số điện thoại và Địa chỉ email. Khách tham quan sẽ nhận Mã xác nhận OTP được gửi đến email và nhập 4 chữ số nhận được này để hoàn tất bầu chọn.

Bình chọn sẽ kết thúc vào lúc 12h00 ngày 25/09/2022.

THỜI GIAN BÌNH CHỌN CÒN LẠI:

Bình chọn đã kết thúc!

SẢN PHẨM NỔI BẬT:

PHẦN BÌNH CHỌN:

Phòng Nghe Ấn Tượng Ended

  • Anh Duy Audio
    Bình chọn đã kết thúc!
    5% 33 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Anh Kiệt Audio
    Bình chọn đã kết thúc!
    0% 5 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Audio Hà Nội
    Bình chọn đã kết thúc!
    3% 21 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Audio Hoàng Hải
    Bình chọn đã kết thúc!
    10% 58 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Hà Nội Acoustic Labs
    Bình chọn đã kết thúc!
    0% 4 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Harbeth / Xavian
    Bình chọn đã kết thúc!
    0% 4 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • HD Radio
    Bình chọn đã kết thúc!
    33% 196 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Hifi Life
    Bình chọn đã kết thúc!
    1% 8 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Huy Lan Anh Audio
    Bình chọn đã kết thúc!
    0% 4 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Khang Audio
    Bình chọn đã kết thúc!
    1% 6 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Long Audio
    Bình chọn đã kết thúc!
    20% 120 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Maybelle Audio & Giang Nhạc Xưa
    Bình chọn đã kết thúc!
    0% 5 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Phong Audio
    Bình chọn đã kết thúc!
    0% 4 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Phúc Giang PGI
    Bình chọn đã kết thúc!
    2% 17 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Sony
    Bình chọn đã kết thúc!
    1% 11 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Streamcast Asia
    Bình chọn đã kết thúc!
    9% 56 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Thiên Hà Audio
    Bình chọn đã kết thúc!
    0% 5 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • The Experts Group
    Bình chọn đã kết thúc!
    1% 9 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Yamaha Việt Nam
    Bình chọn đã kết thúc!
    1% 7 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • GoJoy.vn
    Bình chọn đã kết thúc!
    0% 2 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Stage Professional
    Bình chọn đã kết thúc!
    0% 1 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • ViewSonic
    Bình chọn đã kết thúc!
    0% 1 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn
  • Thanh Bình Auto & Trần Đức Store
    Bình chọn đã kết thúc!
    0% 2 / 579

    Thông tin khách hàng

    Xác nhận bình chọn

    Vui lòng kiểm tra email của bạn