Articles Posted in the " Thiết bị chuyên nghiệp " Category


  • Loa karaoke SAS S 350

    Một mẫu loa chuyên dùng chuẩn mực dành cho ca hát – SAS S 350 là sản phẩm loa karaoke xứng đáng với những đầu tư thiết kế và công nghệ ưu tú, dễ dàng..