Articles Posted in the " Tay chơi " Category  • Audiophile, anh là ai?

    Audiophile là kết hợp giữa hai ngôn ngữ Latin và Hy Lạp. Audio theo tiếng Latin là “tôi nghe” còn phile có nghĩa là “yêu thích”, theo từ gốc philos của Hy Lạp, ghép lại thành “những..