Các bài viết trong mục " Nhạc Việt "  • Consonnances – Trí Nguyễn

    HFVN – Album Consonnances (Dịch nghĩa: Hòa Điệu) là album đầu tiên của Trí Nguyễn, kết hợp trình tấu đàn Tranh cùng tứ tấu đàn dây của Tây phương những khúc cầm cổ theo đúng..


  • Khi ta 20 – Phương Vy

    HFVN – Album acoustic “Khi ta 20” là một sản phẩm Phương Vy đã dành rất nhiều thời gian, tình cảm và tâm huyết. Hát lại những ca khúc xưa đang là một xu hướng..