Các bài viết trong mục " Audio Choice "
  • Audio Choice – Âm thanh chọn lọc

    Audio Choice – Âm thanh chọn lọc

    HFVN – “Hàng cao cấp giá không cao” Ampli: Anthem, Primaluna Rogue Audio CD-Bluray-Turntable: CEC, Anthem, Clearaudio Loa: Anthony Gallo, Chario, Defintive Tech, Paradigm Phụ kiện: Fututech, Analysis, Plus, Synergistic Research, Wibrapod Hàng độc đáo:..