Articles Posted in the " Góc tư vấn " Category


  • Câu chuyện về ProAc

    HFVN – Mùa hè năm 1989, dòng loa Response của ProAc chính thức ra mắt thị trường. Kể từ đó, những sản phẩm kế tiếp nhau của ProAC vẫn luôn được coi là biểu tượng..


  • HDCD là gì?

    HFVN – Viết tắt của Hight Definition Compatible Digital *, một quá trình xử lý mã hoá và giải mã cho việc ghi âm compact disc và cả DVD audio. Qui trình của HDCD là..