Các bài viết trong mục " Video "

  • [Review] Loa Chario Delphinus

     Loa Chario Loudspeakers là công ty lớn nhất và lâu đời nhất nước Ý chuyên nghiên cứu và chế tạo loa. Ra đời cách đây hơn 40 năm – năm 1975 – già hơn công..