Articles Posted in the " Thiết bị & phối ghép " Category
  • Chọn ampli đèn hay Transistor

    “Chọn ampli đèn hay transistor?”…một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng đã làm tốn quá nhiều thời gian tranh luận cũng như giấy mực của người chơi âm thanh và các nhà chuyên môn…