Các bài viết trong mục " Kiến thức Nghe Nhìn "


  • Lược sử ampli đèn

    HFVN – Năm 1904, bóng đèn 2 cực chân không (diode) đầu tiên ra đời, bắt đầu thời kỳ điện tử học. Hai năm sau, bóng đèn 3 cực (triode) xuất hiện, khởi nguồn cho..