Địa chỉ: 235 Điện Biên Phủ, Q.3, Tp.HCM.
Điện Thoại: (08) 22437005 – 0918330776.
Website: www.anhduyaudio.com

Bình luận: