Thế nào được gọi là âm thanh hi end?

Chuyên mục Hỏi & ĐápThế nào được gọi là âm thanh hi end?
HiFi Việt Nam Staff asked 4 years ago

Xin quý báo cho biết như thế nào được gọi là âm thanh hi end?